Jaký je Váš job?

Náš job je prodej ready made sro. Máte v plánu rozjed vlastní podnikání? Pokud ano, tak je důležité vědět, proč vůbec chcete podnikat a mít jasné cíle. Čím kontkrétněji, tím lépe. Je to logicky proto, že pokud stanovíme jasné cíle, můžeme jich rychleji dosáhnout a zároveň měřit svůj progres.

Příklad s lodí

Pokud nemáte jasné cíle, podobáte se loďi na moři, která nemá přesně cíl na začátku plavby. V případě, že přijde bouře, tak loď strhne, a protože kormidelníkovi je jedno, kam pluje, tak loď nechá bez problému unášet s myšlenkou, že pak se vše srovná a do svého cíle možná dojede. Kdežto loď, která má jasný cíl se v případě bouře může nechat unášet, ale po čase svůj směr upraví tak, aby mohla dojed tam, kam měla namířeno. Taková loď bude i v těžkých chvílích odolávat a svého cíle dosáhne. Kam chcete patřit?